CAJEP Acta de Constitución de la Junta (C.A.J.P.1)v2.pdf